Umowa na wywóz nieczystości płynnych

Ścieki i nieczystości stanowią poważne zagrożenie dla człowieka oraz dla środowiska naturalnego, które znajduje się w jego otoczeniu. Wpadające do zbiornika nieczystości płynne zawierać mogą niebezpieczne substancje chemiczne i toksyczne, oraz różnego rodzaju szkodliwe dla otoczenia bakterie. W związku z tym na każdego użytkownika posesji, która nie posiada przyłącza kanalizacyjnego, bez względu na to, czy jest to osoba prywatna, czy firma lub instytucja, nałożony został obowiązek posiadania zbiornika na szambo, oraz obowiązek posiadania umowy z firmą oferującą usługi asenizacyjne, która regularnie będzie odbierała z posesji nieczystości.

Umowa na wywóz nieczystości płynnych jest to standardowy zapis i przeważnie z jedno miesięcznym terminem wypowiedzenia. Bardzo ważne jest to, aby opróżnianie zbiorników na szambo odbywało się regularnie i terminowo, dlatego powinniśmy wybrać sprawdzoną i solidną firmę, która będzie sprawnie realizować to zadanie. Umowa z firmą odbierającą nieczystości musi być przede wszystkim ważna i aktualna. W mieście kontrolowaniem ważności i prawidłowości umów na odbiór szamba, zajmuje się przeważnie straż miejska. W mniejszych gminach także przeprowadzane mogą być stosowne kontrole. Jeżeli mieszkaniec posesji zaniedba kwestię obowiązkowej i ważnej umowy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i wysokimi karami.

Jakie dane do umowy.

* imię i nazwisko właściciela posesji

* adres zamieszkania

* adres posesji z której będzie realizowany odbiór nieczystości

* w przypadku instytucji i firm może być to także NIP I REGON

Warto szczegółowo zapoznać się z umową przed jej podpisaniem i przygotować wszystkie niezbędne dane.

Powinniśmy zawierać umowy i korzystać z usług tylko takich firm, które posiadają odpowiednie pozwolenia i są legalnie działającymi przedsiębiorstwami, mogącymi wystawić nam rachunek lub fakturę.

Zapraszamy do kontaktu  500 169 666

 

Kiedy szambo może zamarznąć

Szambo, które jest prawidłowo zainstalowane, zakopane na odpowiedniej głębokości i regularnie użytkowane, nie powinno ulegać zamarzaniu. Czy są jednak sytuacje, w których szambo może zamarznąć? Takie sytuacje mogą wystąpić głównie wtedy, gdy np. zaniedbamy kwestię opróżniania zbiornika nieczystości płynnych i w okresie zimowym szambo zalega w zbiorniku i nie jest z niego wybierane. Inną sytuacją może być także nieprawidłowy, np. zbyt płytki montaż zbiornika, czego konsekwencją może być docieranie mrozu do zbiornika poprzez zmarzniętą glebę. Gdy planujemy dłuższy wyjazd i szambo nie będzie użytkowane, koniecznie przed sezonem zimowym powinno być opróżnione.

Jeżeli zastosujemy się do wszystkich wymaganych wskazówek i zadbamy o swój zbiornik szamba i
całą instalację, będziemy mogli spać spokojnie, nie stresując się jakie niespodzianki może przynieść
nam zima.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.


Jaki jest koszt usługi wywozu szamba?
Koszt wywozu nieczystości płynnych, jest uzależniony od pojemności i jego lokalizacji. Każdą wycenę ustalam indywidualnie.

Czy za usługę płaci się tylko gotówką?
Płatność za wykonaną usługę wywozu nieczystości płynnych, można dokonać gotówką lub przelewem.

Jak często powinno się opróżniać szambo?
W zależności od pojemności zbiornika oraz ilości użytkowników, w gospodarstwach domowych przyjęto normę średniego zużycia około 2,5 m sześciennego na osobę w ciągu miesiąca. Należy nie dopuszczać do przepełnienia i wylania się szamba ze zbiornika

Czy usługi wywozu szamba świadczycie tylko dla osób prywatnych, czy także dla firm i instytucji?
Usługę wywozu nieczystości płynnych wykonujemy z posesji prywatnych, jak również firm i instytucji wszędzie, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Jak można umówić się na odbiór szamba?
Można umówić się dzwoniąc bezpośrednio pod numer tel: 500 169 666
Zapraszam serdecznie do kontaktu i stałej współpracy.